Skip Navigation LinksOver ons > Niolite privacybeleid

Privacybeleid

Privacy van data is belangrijk

U wilt namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens.

Daarom zal NioKids altijd vertrouwelijk omgaan met uw informatie

Dit is het privacybeleid van NioKids, gevestigd aan de Ullerberglaan 23, 5628 EG te Eindhoven,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als onderdeel van Netsjop BV. onder nummer 55382673. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door NioKids als verantwoordelijke. 

Doeleinden en rechtsgrond voor gebruik van (persoons)gegevens

1. Websitebezoek: Net als de meeste bedrijven verzamelt ook NioKids op het moment dat u een

website van NioKids bezoekt, niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de

taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. NioKids doet dit om de

gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig om NioKids te optimaliseren.

2. Levering informatie, levering bestellingen/diensten: Het verstrekken van persoonlijke

informatie is noodzakelijk als u informatie bij NioKids opvraagt via de contactpagina van NioKids,

zodat zij met u in contact kunnen treden en de door u gewenste informatie kunnen verstrekken.

Verder zijn uw persoonlijke gegevens voor NioKids noodzakelijk om uw vragen te kunnen beantwoorden en/of voor een optimale werking van sommige NioKids diensten. Gegevens die van u

gevraagd (kunnen) worden zijn onder andere uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer,

(e-mail)adres en inschrijfnummer van het handelsregister.

NioKids gaat vertrouwelijk om met deze informatie (conform het hieronder onder “Opslag van

gegevens” bepaalde). Het staat u vrij om bepaalde informatie niet te verstrekken. Dit kan echter

leiden tot het niet kunnen gebruiken van bepaalde NioKids diensten of dat NioKids u niet de door u

gevraagde informatie kan verstrekken.

3. Marketingdoeleinden: Door NioKids kunnen persoonsgegevens ook gebruikt worden voor onder

meer marketing- en promotionele doeleinden van NioKids. Als u geen prijs stelt op informatie

afkomstig van NioKids, dan kunt u dit aangeven via een mail naar de organisatie : support@NioKids.nl.

E-mail notificaties

Als gebruiker van de NioKids applicatie bent u automatisch aangemeld voor het ontvangen van

e-mail notificaties. NioKids stuurt bijvoorbeeld e-mail notificaties als onderdeel van het

registratieproces, als een andere gebruiker u een bericht stuurt, als er documenten voor u

beschikbaar zijn of als herinnering aan geplande activiteiten.

NioKids stuurt ook nieuwsbrieven naar alle gebruikers (inclusief de websitebezoekers) om hen te

informeren over nieuwe diensten of aanpassingen aan de NioKids applicatie.

Opslag, bescherming en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens die u aan NioKids verstrekt, worden op zorgvuldige wijze door NioKids verwerkt.

NioKids spant zich naar beste vermogen in om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens,

voorkeuren en andere informatie die via haar website of anderszins wordt verzameld te

beschermen. NioKids heeft daartoe substantiële investeringen gedaan in haar server, database,

back-up en ‘firewall’ technologie. 

Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan NioKids gebeurt daarom op eigen risico. Wanneer deze informatie door NioKids is ontvangen, zal NioKids naar beste vermogen de vertrouwelijkheid ervan beschermen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens die NioKids zelf opslaat, worden bewaard binnen de Europese Unie.

Ook u heeft een belangrijk aandeel in het beschermen van uw informatie. Uw login-gegevens (als

deze zijn verstrekt) zijn vertrouwelijk en NioKids raadt u aan deze niet aan derden bekend te maken.

NioKids zal nooit om uw login gegevens vragen. 

NioKids bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerkelijking van de doeleinden

waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

NioKids zal persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of op andere wijze

beschikbaar stellen, behalve indien daartoe verplicht op grond van de wet, een verordening, een

gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie.

Recht van inzage, rectificatie, intrekking toestemming, indienen klacht

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten veranderen of te

verwijderen. Ook heeft u het recht om de gegeven toestemming tot gebruik van uw gegevens in te

trekken. In deze gevallen kunt u contact met NioKids opnemen via support@NioKids.nl.

Om misbruik te voorkomen kan NioKids u vragen om u adequaat te identificeren. 

Als u een klacht heeft over de wijze waarop NioKids met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies

NioKids maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een

computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a.

Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker

van een cookie bepaalt wat hij in de betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan de cookie deze

informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen

computerprogramma's en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

NioKids maakt gebruik van directe cookies, ook firstparty cookies genoemd.

First party cookies:

Google Analytics (tracking cookies)

Via de NioKids website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de

“Analytics”-dienst. NioKids gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

NioKids heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk

geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft zich

aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van NioKids te laten

functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account

te detecteren. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen of uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van

uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over

het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van

de Help-functie van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw

browser de 'do not track' functionaliteit activeren.

Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites

niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat

websites van NioKids niet (optimaal) functioneren.

Aanpassingen aan het Privacybeleid

NioKids heeft het recht om het Privacybeleid, indien noodzakelijk geacht, aan

te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig het

Privacybeleid van NioKids te raadplegen.

Vraag

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid of over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij

deze gebruiken dan beantwoorden wij deze graag. We zijn bereikbaar via support@NioKids.nl.

NioKids  / Netsjop B.V.

Ullerberglaan 23

5628 EG Eindhoven

support@niolite.nl

Laatste update op: 01 mei 2018.