Helpdesk forum

Back to all threads

Vooraf- en achteraf factureren

Post reply
menderes 
(24 posts)

26 apr 2010, 11:14

Vooraf Factureren

Er zijn 3 verschillende facturatie-methoden bij een contractperiode. Indien je kiest voor ‘Vooraf factureren’ is het aan te raden de optie ‘Correctie factuur’ aan te zetten. Eventuele extra uren kunnen dan middels de correctie facturen worden gefactureerd.

1. Werkelijke uren

Als er voor werkelijke uren wordt gekozen, zal bij vooraf facturatie op basis van het contract de daadwerkelijke reserveringsdagen per maand worden uitgerekend. Het bedrag per maand kan dan wisselen omdat, als je bijvoorbeeld enkel op maandag komt, er soms 4 en soms 5 maandagen in een maand zitten.

Kies je voor de werkelijke uren met een vooraf facturatie en een correctie achteraf, dan worden eerst de contracturen gefactureerd en wordt er achteraf gekeken of de daadwerkelijke definitieve registratie-uren worden overschreden. Als dat zo is dan worden er extra uren gefactureerd. Is het tegenovergestelde het geval, dus dat de klant minder uren heeft gebruikt / is geweest, dan wordt er géén correctie gemaakt en houd het systeem vast aan de afgesproken uren (in voordeel van het kinderdagverblijf).

2. Factureer uren altijd

Kies je voor 'factureer uren altijd' dan zullen deze uren altijd bovenop alle andere uren gefactureerd worden, of je nu kiest voor vooraf- of achteraf factureren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om elke week een extra uur als bijdrage voor sport BSO te factureren. Kies je voor vooraf facturatie met een correctie achteraf dan zullen deze uren maar één keer worden meegenomen (in de vooraf facturatie). Bij deze optie hoeft er geen sprake te zijn van 1 of meerdere reserveringen.

3. Gemiddelde over XX weken per jaar

Kies je voor een gemiddelde over een x-aantal weken per jaar dan kun je de contracturen gelijkmatig verdelen over de weken. Op deze manier krijg je elke maand of kwartaal hetzelfde bedrag. Je kunt er zelf voor kiezen over hoeveel weken de berekening gedaan moet worden. Kies je voor 48 weken, dan zal het maandbedrag lager zijn dan als je kiest voor 52 weken. 10 uur per week wordt 43,3 uren per maand uitgaande van 52 weken (10 x 52 / 12) of 40 uur per maand uitgaande van 48 weken (10 x 48 / 12). De daadwerkelijk verbruikte uren kunnen dan per maand of per kwartaal gecorrigeerd worden. Er kan echter geen correctie gestuurd worden bij een gemiddelde dat achteraf wordt gefactureerd.

Achteraf Factureren

Er zijn 4 verschillende facturatie-methoden bij een contractperiode. Indien wordt gekozen voor ‘Achteraf Factureren’ wordt de keuze voor een correctiefactuur uitgeschakeld.

1. werkelijke uren (alleen meer, niet minder)

Kies je voor de optie: werkelijke uren (alleen meer, niet minder) dan worden naast de contract uren, ook alle extra uren gefactureerd. Wordt een kind eerder opgehaald dan wordt er niets in mindering gebracht en wordt er uit gegaan van de contractuele afspraak (in voordeel voor het Kinderdagverblijf). Let wel: bij deze optie moet er wel sprake zijn van 1 of meer reserveringen.

2. werkelijke uren (zowel meer, als minder)

Kies je voor de optie: werkelijke uren (zowel meer, als minder) dan wordt er puur gekeken naar de daadwerkelijke, definitieve, ‘gebruikte’ uren. Blijft een kind langer dan worden er extra uren gefactureerd, wordt een kind eerder opgehaald, dan worden deze uren wel in mindering gebracht. Let wel: bij deze optie moet er wel sprake zijn van 1 of meerdere reserveringen.

3. Factureer uren altijd

Kies je voor de optie 'factureer uren altijd' dan zullen deze uren altijd bovenop andere uren gefactureerd worden, of je nu kiest voor vooraf of achteraf facturatie. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om elke week een extra uur als bijdrage voor sport BSO te factureren. Kies je voor vooraf facturatie met een correctie achteraf dan zullen deze uren maar één keer worden meegenomen (in de vooraf facturatie). Bij deze optie hoeft er geen sprake te zijn van 1 of meerdere reserveringen.

4. Gemiddelde over XX weken per jaar

Kies je voor de optie: een gemiddelde over een x-aantal weken per jaar dan kun je de contracturen gelijkmatig verdelen over de weken. Op deze manier krijg je elke maand of kwartaal hetzelfde bedrag. Je kunt er zelf voor kiezen over hoeveel weken de berekening gedaan moet worden. Kies je voor 48 weken, dan zal het maandbedrag lager zijn dan als je kiest voor 52 weken. 10 uur per week wordt 43,3 uren per maand uitgaande van 52 weken (10 x 52 / 12) of 40 uur per maand uitgaande van 48 weken (10 x 48 / 12). De daadwerkelijk verbruikte uren kunnen dan per maand of per kwartaal gecorrigeerd worden. Er kan echter geen correctie gestuurd worden bij een gemiddelde dat achteraf wordt gefactureerd.

Er kunnen twee verschillende uurtarieven worden aangegeven, het normale uurtarief geldt voor alle facturen, vooraf of achteraf. Het 'uurtarief (correctie)' geldt enkel voor de correctiefactuur die kan worden geactiveerd bij vooraf facturatie.

Reply

Post reply