Helpdesk forum

Back to all threads

Wat zijn kindnummers en waarom zijn ze verplicht?

Post reply
menderes 
(24 posts)

26 apr 2010, 11:13

Aan ieder kind wordt een uniek nummer ‘gehangen’. Dit nummer wordt later vermeld in de facturen en op het contract. Om de nummering automatisch te laten verlopen moet de volgende instelling worden aangezet. Je gaat naar de menu optie ‘Instellingen’. Daar zie je een veldje ‘Kindnummering’. Zet de automatische kindnummering op JA en kies de opbouw van het nummer. In het tekstblokje eronder staat uitgelegd hoe je het nummer kunt opbouwen.

Indien je geen automatische doornummering wenst maar bijvoorbeeld het burgerservicenummer van het kind als uniek Kindnummer wilt hanteren zet je de Automatische kindnummering op 'Nee'. Vervolgens ga je naar 'Stamgegevens', 'Kinderen', klik je voor de naam van het kind op 'bewerken' en vul je bij het vakje 'Kindnummer' het gewenste nummer in.

Reply

Post reply