Helpdesk forum

Back to all threads

Personeelsplanning

Post reply
chantal 
(2 posts)

21 jun 2010, 11:00

Als er bekend is hoeveel kinderen er op een bepaalde dag of in een periode komen, kan het personeel ingepland worden. Dit kan op twee manieren, namelijk flexibel en vast. Indien er veel flexibele opvang is zal het aantal kinderen per dag en per week fluctueren. Het is dan waarschijnlijk noodzakelijk om elke week de personeelsplanning aan de week aan te passen. Wordt er veel gewerkt met vaste contracten dan kan ook het personeel er vast ingezet worden.

Flexibel personeel inplannen

Ga voor het inplannen van flexibel personeel (of oproepkrachten) naar de menuoptie ‘Planning’ -> ‘Personeelsplanning’. Je krijgt dan een overzicht met aan de linkerkant de werknemers en groepen en aan de rechterkant het planningsoverzicht. Selecteer een groep waarop je het personeel wilt inplannen (dit kunnen er ook meerdere zijn), door deze in de lijst aan de linkerkant aan te klikken. De groep wordt vervolgens zichtbaar in het planningsoverzicht aan de rechterkant. Personeel dat deze groep als stamgroep heeft, of op de geselecteerde dag is ingepland, zal automatisch getoond worden.

Wil je extra personeel inplannen dan klik je in de lijst aan de linkerkant op de naam van het personeelslid welke je wil plannen. Selecteer met de datum selecties de week die je wilt inplannen. Met de knopjes ‘1’, ‘2’ en ‘3’ kun je eventueel in en uit zoomen (bijvoorbeeld van een dagoverzicht naar een weekoverzicht).

Om een personeelslid op een groep in te plannen klik je achter de naam van de werknemer op een bepaald tijdstip. In een pop-up scherm kun je vervolgens aangeven van wanneer tot wanneer iemand die dag werkt. Let op: dit geldt dus alleen voor die dag. Geef ook de groep aan en vul eventuele opmerkingen voor jezelf in. Druk vervolgens op opslaan. Je zult nu zien dat er een groen balkje achter de werknemer komt te staan op het moment dat de werknemer moet werken.

Vast personeel inplannen

Elke week een personeelslid op exact dezelfde tijden inplannen is natuurlijk erg omslachtig via bovenstaande methode. Dit kan gelukkig ook eenvoudiger via de werknemersopties. Ga hiervoor naar de menuoptie ‘Werknemers’ - ‘Werknemers’ en kies achter het gewenste personeelslid voor ‘Inzet’. Kies vervolgens voor ‘nieuw’. In dit scherm is het mogelijk om iemand voor een heel jaar in te plannen op een bepaalde groep. Zo kun je eenvoudig aangeven dat werknemer X op maandag altijd van 07:00 tot 15:00 werkt op groep Y. Deze tijden zullen dan direct in de planning worden verwerkt

Reply

Post reply