On Time

Uren- en productregistratie

On Time is een uren- en productie-registratiesysteem.
Het biedt inzicht in de gewerkte uren en de gerealiseerde eenheden.

Gebruikersfuncties

-      Registratie; hier kunnen de gebruikers de gewerkte uren op een dag wegschrijven. Zij krijgen een overzicht van alle aan hun toegewezen basiskaarten. Naast de productieve uren kan een gebruiker ook zijn ziekte- en verlofuren (indirecte uren) wegschrijven.

-      Registratie overzicht; geeft een overzicht van de door de gebruiker ingevoerde uren. Hier kan men zien wat er geboekt is. Eventueel kan men hier ook een ‘verzoek tot wijziging’ printen en invullen.

-      Gebruikersrapporten; er zijn hier verschillende rapportages mogelijk, de gebruiker kan hier zijn basiskaarten opvragen, maar ook dag- en weekoverzichten raadplegen.

Beheersfuncties

-      Rechtensysteem; het rechtensysteem is flexibel. Er kunnen verschillende gebruikersgroepen gedefinieerd worden, zodat eenvoudig de rechten van een grote groep is aan te passen. Het is echter ook mogelijk om op individueel niveau bepaalde rechten te verlenen óf te ontnemen.

-      Werkvormen; de applicatie is voor meerdere processen in te richten. De beheerders kunnen hiervoor meerdere werkvormen definiëren.

-      Basiskaart beheer; de standaardvragen op een basiskaart kunnen worden aangevuld met een aantal flexibele vragen. Op deze manier is een basiskaart altijd te voorzien van de juiste informatie. Bij het toevoegen van een nieuwe basiskaart kan er dan voor een bepaalde template gekozen worden. Hierdoor is het mogelijk om snel de geschikte basiskaart indeling te kiezen.

-      Standaard tabellen; voor een aantal zaken binnen On Time zijn er bepaalde standaard gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor de indirecte uren, de feestdagen en de registratiejaren. Al deze gegevens kunnen door de beheerders zelf worden gedefinieerd.

-      Labels en menus; elke organisatie is anders, daarom wordt er binnen On Time gebruik gemaakt van flexibele labels en menus. Hiermee kunnen alle teksten binnen On Time aangepast worden. Een andere term voor ‘basiskaart’ is dus eenvoudig in het hele systeem door te voeren zodat de gebruikers niet hoeven te wennen aan een nieuwe terminologie.

-      Rapportages; naast een groot aantal voordefinieerde rapportages is het ook mogelijk om via de uitgebreide rapportagetool zelf rapporten samen te stellen. Het is ook mogelijk om deze rapporten op te slaan zodat ze voor andere gebruikers te bekijken zijn, uiteraard met geactualiseerde gegevens.

-      Registratiebeheer; medewerkers kunnen fouten maken bij het invoeren van hun uren, daarvoor is het ‘verzoek tot wijziging’ gemaakt. De gebruiker kan hiermee aangeven wat er niet correct is. Een P&O medewerker kan dat dan via het registratiebeheer corrigeren.

Schermvoorbeelden

Licentiekosten

Aantal licenties

Prijs/Maand

1 en meer

Op aanvraag