NDA

NDA geeft de gebruiker de mogelijkheid om binnen bepaalde groepen van clienten onderzoek te doen. Onderzoeken kunnen samengesteld worden en resulteren in een vragenlijst die kan worden gevuld per client. Door dit een aantal keren te doen is het mogelijk om deze resultaten naast elkaar te leggen en daar conclusies uit te trekken.

Omschrijving

NDA is uitgerust met een zeer uitgebreide rapportage mogelijkheid, waaronder de mogelijkheid alle vragen binnen de applicatie tegen andere vragen af te zetten. Het systeem kan volledig ingericht aangeleverd worden, maar ook ingericht wordenconform de eisen die bijvoorbeeld een collega-instelling zou kunnen stellen aan een dergelijk systeem. Dit systeem is in te richten voor meerdere processen/werkvormen. Een werkvorm kan bijvoorbeeld zijn: kinderwerk, jongerenwerk of zelf een periode.

Beheersfuncties

  • Rechtensysteem; het rechtensysteem is flexibel. Er kunnen verschillende gebruikersgroepen gedefinieerd worden, zodat eenvoudig de rechten van een grote groep is aan te passen. Het is echter ook mogelijk om op individueel niveau bepaalde rechten te verlenen óf te ontnemen.
  • Werkvormen; de applicatie is voor meerdere processen in te richten. De beheerders kunnen hiervoor meerdere werkvormen definiëren.
  • Vragenbeheer; binnen NDA is het mogelijk om, als beheerder, zelf vragen en vragensets aan te maken. Deze vragensets worden dan weer gekoppeld aan een groep. Een cliënt kan in meerdere groepen zitten, wat resulteert in een selectie aan vragen voor een specifieke cliënt.
  • Prullenbak; als een gebruiker op verwijderen klikt, wordt het geselecteerde item niet direct uit de database verwijderd. Het wordt naar de prullenbak verplaatst waardoor de gewone gebruiker het niet meer terug zal zien. Hier heeft de beheerder de mogelijkheid om de items terug te zetten of definitief te verwijderen.
  • Audittrail; met de audittrail is het mogelijk om exact te zien welke bewerkingen er gedaan zijn door een bepaalde gebruiker. Ook kan bij een bewerking de geschiedenis van een bepaald item bekeken worden. Op deze manier is het mogelijk te zien, wie, op welk moment, wat heeft aangepast.
  • Privacy; een complete werkvorm kan gemarkeerd worden als extra privacy gevoelig. Hierdoor worden bij het overdragen van de cliënt aan een andere werkvorm de contactgegevens niet meegenomen. Het is echter ook weer op cliëntniveau uit te zetten zodat de contactgegevens ook zichtbaar zijn in een andere werkvorm.
  • Rapporten; via de rapportages is het mogelijk om kruistabellen en overzichten te genereren. Hierdoor kan een bepaalde groep cliënten, in totaal, vergeleken worden.

Gebruikersfuncties

  • Cliëntbeheer; met daarin de mogelijkheid tot het bijhouden van uitgebreide NAW-gegevens. Cliënten zijn door iedereen te bekijken, enkel de begeleider kan echter de gegevens wijzigen.
  • Contactmomenten; per contactmoment dienen een aantal gestandaardiseerde vragen beantwoord te worden. Deze vragen komen elke keer terug zodat er na verloop van tijd een vergelijking kan worden gemaakt.
  • Peilrapporten; als er bij een cliënt meerdere contactmomenten zijn gevuld kunnen deze met elkaar vergeleken worden in het peilrapport. Zo kan op een eenvoudig manier de voortgang van de cliënt gevolgd worden.

Schermvoorbeelden

Licentiekosten

Aantal licenties

Prijs/Maand

 -

Op aanvraag