CVS 2.0

CVS 2.0 is een cliëntvolgsysteem. Het biedt de trajectbegeleiders van een cliënt de mogelijkheid tot het systematisch bijhouden van alle zaken die betrekking hebben op een cliënt. Het is een flexibel systeem, de stappen die een cliënt doorloopt zijn door de beheerders van het pakket zelf te definiëren. Zo kan er altijd ingesprongen worden op wijzigingen in de wetgeving of de aanbestedingen van de gemeentes.

Beheersfuncties

  • Gebruikers; de beheerders van het pakket kunnen gebruikers rechten toekennen. Binnen CVS 2.0 bestaat er een 6-tal voorgedefinieerde rechtenniveaus. Op deze manier kunnen de gebruikers enkel toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie en taken.
  • Werkvormen; de applicatie is voor meerdere processen in te richten. De beheerders kunnen meerdere werkvormen definiëren, waardoor er voor verschillende trajectinrichtingen gekozen kan worden.
  • Kaartbeheer; beheerders hebben de mogelijkheid tot het aanpassen van het cliëntvolgsysteem. Door het definiëren van opdrachtgevers, kaarten en statuspunten is het mogelijk om een volgtraject in het systeem te zetten. Per statuspunt is het mogelijk om bestanden te genereren of bepaalde triggers en acties uit te voeren.

Gebruikersfuncties

  • Cliëntbeheer; met daarin de mogelijkheid tot het bijhouden van uitgebreide NAW-gegevens van cliënten. Deze gegevens zijn door iedereen te bekijken, enkel de begeleider kan deze gegevens wijzigen.
  • Dossiervorming; het is mogelijk om de contacten met de cliënt hier bij te houden, maar ook andere werkzaamheden die worden uitgevoerd voor deze cliënt.
  • Documentbeheer; de mogelijkheid tot het beheer van documenten m.b.t. deze cliënt, het maken van aantekeningen en het gebruik van standaarddocumenten en sjablonen.
  • Cliëntvolgsysteem; per cliënt kan de begeleider een aantal voorgedefinieerde stappen doorlopen en per datum als afgerond melden.
  • Mijn ToDo’s; een overzicht van taken en werkzaamheden die een begeleider nog moet afronden voor zijn cliënten, dit is een automatisch gevulde lijst met punten.
  • Zoeken; er kan via de uitgebreide zoekfunctie eenvoudig gezocht worden in de cliëntkaarten. Je kan hiermee bijvoorbeeld alle cliënten uit een bepaalde stad selecteren en op deze manier eenvoudig wijzigingen aanbrengen.
  • Rapportages; via uitgebreide rapportages is het mogelijk om van bepaalde cliëntgroepen te zien op welke data statuspunten zijn afgerond. Het is mogelijk om zelf de zichtbare statuspunten te bepalen en op te slaan als rapportage-sjabloon voor later gebruik.

 

 

Schermvoorbeelden

Licentiekosten

Aantal licenties

Prijs/Maand

1 en meer

Op aanvraag