WmaatW

WmaatW is een cliëntvolgsysteem voor onder andere het maatschappelijk werk. Het biedt de gebruikers de mogelijkheid tot het registreren van een compleet traject van een cliënt.

Beheersfuncties

 • Gebruikers; de beheerders van het pakket kunnen gebruikers rechten toekennen. Binnen WmaatW zijn er een 5 voorgedefinieerde rechtenniveaus. Op deze manier kunnen de gebruikers enkel toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie en taken.
 • MaDiMonitor; de MaDiMonitor is een informatiesysteem voor de maatschappelijke dienstverlening in Nederland. Het wordt o.a. gebruikt als benchmarksysteem. WmaatW biedt de mogelijkheid tot het genereren van een exportbestand die geschikt is voor de MaDiMonitor.
 • Standaard tabellen; voor een aantal zaken binnen WmaatW zijn er bepaalde standaard gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor de gemeentes, de problematieken en de herkomst van cliënten. Al deze gegevens kunnen door de beheerders zelf worden gedefinieerd.
 • Rapportages; de beheerders hebben de mogelijkheid tot het genereren van uitgebreide rapportages en export bestanden. Het is ook mogelijk om de genereerde rapportages op te slaan voor later gebruik. Uiteraard worden bij het oproepen van deze rapportages de gegevens geactualiseerd.

Gebruikersfuncties

 • Cliëntkaarten; binnen WmaatW is het mogelijk om een compleet cliëntentraject te registreren. De volgende stappen kunnen worden doorlopen:
  • Aanmelding
  • Intake
  • Hulpverleningsplan
  • Contact met de cliënt of derden (voor gespreksverslagen)
  • Verschillende hulpverleningstrajecten
  • Einde hulpverlening
 • Eenmalige cliënten; uiteraard kan het voorkomen dat een cliënt niet een hulptraject volgt maar slechts één keer op gesprek komt. Deze cliënten kunnen ook in WmaatW geregistreerd worden.
 • Rapportages; er zijn diverse rapportages mogelijk, waaronder een totaalrapport van alle gegevens die bij een cliënt genoteerd zijn.

Schermvoorbeelden

Licentiekosten

Aantal licenties

Prijs/Maand

1 en meer

Op aanvraag