Flexonic

Online databeheer systeem.

Doordat Flexonic flexibel is in te richten kent het vele toepassingen.

Omschrijving

Flexonic is een systeem dat is ontwikkeld omdat de organisatie ook dossiers hanteert die qua procesverloop afwijken van het dossiertype in WmaatW. Ook voor medewerkers die een registratie bijhouden van eenmalige contacten. Dit geldt voor medewerkers die een taak hebben als ouderenadviseur, medewerkers die werken in een informatiecentrum of medewerkers die een functie hebben zoals schoolmaatschappelijk werk. Het systeem heeft als grote kracht dat deze diverse groep van medewerkers toch kunnen registreren in één systeem. Er kunnen rapportages gemaakt worden van al deze groepen medewerkers, maar ook apart van bijvoorbeeld ouderenadviseurs. Er is een overkoepelende rapportage voor WmaatW en Flexonic mogelijk, hierdoor kan de gehele unit in beeld worden gebracht.

Flexonic is vooral gebouwd om aan de wensen van de gebruikers te voldoen en hun diversiteit van werk te bezien en is zeer flexibel in te richten.

Ook dit systeem kan voor een werkvorm worden ingericht en heeft een zeer uitgebreid rechtensysteem.

Gebruikersfuncties

-      Schermen; Alle schermen binnen Flexonic zijn geheel flexibel in te richten door de beheerders van het pakket. Zij kunnen de schermen exact afstemmen op de wensen van de gebruikers.

Beheersfuncties

-      Rechtensysteem; het rechtensysteem is flexibel. Er kunnen verschillende gebruikersgroepen gedefinieerd worden, zodat eenvoudig de rechten van een grote groep is aan te passen. Het is echter ook mogelijk om op individueel niveau bepaalde rechten te verlenen óf te ontnemen.

-      Werkvormen; de applicatie is voor meerdere processen in te richten. De beheerders kunnen hiervoor meerdere werkvormen definiëren.

-      Labels en menu’s; elke organisatie is anders, daarom wordt er binnen Flexonic gebruik gemaakt van flexibele labels en menu’s. Hiermee kunnen alle teksten binnen Flexonic aangepast worden. Een andere term voor ‘werkvorm’ is dus eenvoudig in het hele systeem door te voeren zodat de gebruikers niet hoeven te wennen aan een nieuwe terminologie.

-      Schermontwerp; de schermen binnen Flexonic kunnen in zijn geheel gedefinieerd worden. Alle vragen zijn zelf aan te maken en kunnen van allerlei typen zijn, van multiple choice tot een ja/nee veld en van een tekstveld tot een datumveld. Er kunnen verschillende typen schermen gedefinieerd worden, zo zijn er bijvoorbeeld schermen voor het toevoegen van gegevens, voor het tonen van lijsten en voor het zoeken ervan.

-      Navigatie; de navigatie tussen de verschillende schermen is ook te definiëren. Beheerders kunnen bij het inrichten van de applicatie dus zelf de workflow bepalen. Schermen kunnen ook uitgebreid worden met diverse, zelf te definiëren, knoppen voor nog meer navigatie mogelijkheden.

-      Rapportage Tool; naast de schermen zijn ook de rapportages compleet zelf te definiëren. Beheerders hebben de mogelijkheid om rapportages te genereren en deze op te slaan voor later gebruik. Gebruikers met enkel leesrechten op dit onderdeel kunnen vervolgens deze voorgedefinieerde rapportages opvragen en bekijken met geactualiseerde gegevens.

Enkele mogelijkheden met Flexonic:

  • Clientvolgsysteem binnen de welzijnssector
  • Procesregistratie voor reïntegratiebedrijven
  • Uitgebreid adresboek (CRM) met koppeling aan agenda,
    taken en e-mail
  • Enquêtesoftware
  • Helpdesksoftware
  • Sociale Kaart
  • Kilometerregistratiepakket
  • Soft- en Hardwareregistratie

Schermvoorbeelden

Licentiekosten

Aantal licenties

Prijs/Maand

1 en meer

Op aanvraag